BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khởi động Chương trình đào tạo về Tài nguyên Internet, Quản trị Internet dành cho sinh viên 2024

Ngày 17/4/2024, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Webinar “Các công nghệ cơ bản của Internet” dành cho sinh viên. Chương trình có sự tham gia của hơn 130 sinh viên ngành công nghệ thông tin, viễn thông tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện đầu tiên của chuỗi Chương trình đào tạo thường niên về tài nguyên Internet, quản trị Internet, được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện VNNIC Internet Conference 2024.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, đánh giá cao vai trò của cộng đồng sinh viên đối với tương lai của Internet, đồng thời nhấn mạnh sự đồng hành của VNNIC trong các hoạt động phát triển nguồn nhân lực Internet Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Các sinh viên tham gia Chương trình Webinar “Các công nghệ cơ bản của Internet” tại điểm cầu Tp. Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, VNNIC đã kết nối đưa nguồn lực chuyên gia quốc tế, trong nước tổ chức các chương trình đào tạo (trực tiếp, trực tuyến) về tài nguyên, quản trị Internet cho sinh viên các trường đại học công nghệ trên cả nước, bao gồm: học viện mở VNNIC Internet Academy, Chương trình đào tạo thường niên về tài nguyên Internet, Quản trị Internet, được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện VNNIC Internet Conference,...

Trong năm 2022 và năm 2023, chương trình đào tạo về tài nguyên Internet, quản trị Internet đã thu hút sự tham gia của hơn 200 sinh viên trên cả nước, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam và khu vực.

Tiếp nối sự thành công của những năm trước, Chương trình đào tạo về tài nguyên Internet, Quản trị Internet là hoạt động khởi động cho chuỗi sự kiện VNNIC Internet Conference 2024. Chương trình là chuỗi hoạt động Webinar, E-Workshop và Workshop trực tiếp cho sinh viên nhằm cung cấp các kiến thức, công nghệ quan trọng của Internet, các vấn đề quản trị Internet, khuyến khích sự tham gia của sinh viên trong xây dựng Internet an toàn, tin cậy; đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên, thanh niên tiếp cận, ứng cử các chương trình đào tạo, fellowship quốc tế.

Webinar “Các công nghệ cơ bản của Internet” là hoạt động đầu tiên Mở đầu chuỗi chương trình năm 2024 là với sự tham gia của hơn 130 sinh viên đến từ các trường đại học lớn tại Việt Nam.

Chuỗi hoạt động đào tạo về Tài nguyên Internet, Quản trị Internet dành cho sinh viên 2024 trong khuôn khổ sự kiện VNNIC Internet Conference 2024 (VIC 2024) sẽ tiếp tục diễn ra từ tháng 04 đến tháng 06/2024.

VNNIC Internet Conference là chuỗi sự kiện kỹ thuật, công nghệ thường niên, chuyên sâu về Internet, tài nguyên Internet, hạ tầng Internet và các công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhằm định hướng, thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam, đồng thời xây dựng, gắn kết cộng đồng chuyên gia Internet trong nước.

Năm 2024, VNNIC Internet Conference dự kiến được tổ chức từ ngày 04-07/6 tại thành phố Hà Nội, với chủ đề “An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới” (Secure and sustainable Internet infrastructure in the development of emerging technologies).

VNNIC Internet Academy là hệ thống học liệu mở online về Internet được cung cấp tại https://academy.vnnic.vn/ do VNNIC phát triển. Hệ thống cung cấp kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Internet, công nghệ mọi đối tượng người dùng Internet Việt Nam. Bên cạnh đó, VNNIC Internet Academy còn là nơi quy tụ các chuyên gia Internet trong và ngoài nước để cùng xây dựng và cung cấp cho cộng động Internet Việt Nam những kiến thức mới nhất, thiết thực nhất góp phần xây dựng phát triển mạng Internet Việt Nam cũng như các nền tảng sử dụng công nghệ Internet.