BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Nguồn địa chỉ IPv4 chỉ còn lại 5% (01/09/2010)

Gần đây, các tổ chức quản lý tài nguyên địa chỉ Internet toàn cầu đã có nhiều thông báo về tình hình cạn kiệt địa chỉ IPv4 trên thế giới. Tốc độ tiêu thụ những khối IPv4 còn lại vẫn ngày càng gia tăng, không có dấu hiệu chậm lại. Ngày 19/01/2010, NRO – ICANN - đại diện của 5 tổ chức quản lý địa chỉ IP cấp khu vực (RIR) - đã có thông cáo chính thức về việc nguồn tài nguyên địa chỉ IPv4 còn lại trên toàn cầu chưa tới 10%. Hết quý I/2010 - sau 2 tháng kể từ khi NRO ra thông cáo chính thức đầu tiên trên toàn cầu về số lượng địa chỉ IPv4 còn lại chưa tới 10% - tổng số địa chỉ IPv4 còn lại do IANA quản lý chỉ còn lại 8.5%.

Ông Axel Pawlik, chủ tịch NRO, cho biết "Tốc độ cấp phát địa chỉ IPv4 vẫn tiếp tục tăng mạnh, tỷ lệ thuận với sự phát triển của các thiết bị tiêu thụ địa chỉ IP như các thiết bị di động, máy chủ, thiết bị mạng..." Tuy nhiên, chỉ đến ngày 01/6/2010, vùng địa chỉ IPv4 ít ỏi đã chỉ còn lại 6% tương đương với 16 khối /8 (theo số liệu thống kê của IANA – Tổ chức quản lý địa chỉ cấp cao nhất toàn cầu) đã đánh dấu khoảnh khắc cạn kiệt nguồn tài nguyên IPv4, có tác động lớn tới hệ thống mạng lưới tương lai của các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn cầu. Theo thông tin mới nhất từ IANA, vùng địa chỉ IPv4 còn lại do tổ chức này quản lý chỉ còn lại là 5% sau khi đã cấp cho APNIC thêm 02 khối /08 vào ngày 06/08/2010.

Với tốc độ tiêu thụ IPv4 như hiện tại, dự kiến đến tháng 05/2011, hoạt động cấp phát địa chỉ IPv4 sẽ không còn diễn ra theo đúng các chính sách, trình tự như hiện tại và thế giới chính thức bước vào giai đoạn hết địa chỉ IPv4. Việc triển khai IPv6 – giao thức Internet thế hệ mới – là càng trở nên cấp bách đối với sự tồn tại và phát triển của mạng Internet.