BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Phiên họp triển khai kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (10/05/2011)

Ngày 10/05/2011, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia đã tổ chức phiên họp để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011. Tham dự buổi họp có các thành viên Ban Công tác, Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác và trên 100 đại biểu đến từ các ISP, các thành viên địa chỉ IP trên cả nước và đại diện của Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC), Tập đoàn NTT (Nhật Bản).

Thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 cũng như nhiệm vụ của Ban Công tác, VNNIC đã xây dựng và hoàn thành mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia, cho phép các thành viên ISP kết nối và triển khai thử nghiệm một số ứng dụng cơ bản trên nền IPv6. Bên cạnh đó, VNNIC cũng đã thực hiện kết nối mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia tới các hệ thống mạng IPv6 ở nước ngoài như NTT, APNIC, Hurricane Electric (HE), PACNET… để hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng kết nối tới mạng IPv6 của VNNIC và qua đó trao đổi lưu lượng với nhau cũng như truy cập các dịch vụ IPv6 trong nước và quốc tế.

Căn cứ Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, các Doanh nghiệp Internet có hạ tầng mạng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi sang IPv6 cho mạng lưới và dịch vụ của doanh nghiệp mình trước Quý III/2011 và nộp báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông. Cũng tại phiên họp, VNNIC kêu gọi các ISP cùng các thành viên địa chỉ IP trong nước tích cực tham gia hưởng ứng ngày IPv6 Thế giới do Internet Society tổ chức vào ngày 08/06/2011.