BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đạt 100.000 tên (15/01/2010)

Trước năm 2003, với cách thức quản lý chặt chẽ theo tinh thần Nghị định số 21/21/CP ngày 05/3/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" phát triển rất chậm. Đến tháng 6/2003, lượng tên miền “.vn” của Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 3000 tên, kém xa với các nước trong khu vực.

Theo ý kiến kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2010 của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), việc Việt Nam đạt 100.000 tên miền .vn và khoảng 80.000 tên miền quốc tế đăng ký tại Việt Nam đã thể hiện sự phát triển của Internet Việt Nam. Có được điều này là do VNNIC đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý, cải cách quy trình, thủ tục cấp phát, đăng ký tên miền theo hướng thuận tiện cho người sử dụng, Thứ trưởng nói.

Sau khi Chính phủ ban hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP, VNNIC đã có các đề xuất Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành những chính sách quản lý sử dụng tài nguyên Internet của Việt Nam phù hợp với từng giai đoạn, vừa đảm bảo mục tiêu quản lý, vừa khuyến khích phát triển. Thay đổi quan điểm quản lý từ cơ chế xin cấp phát trực tiếp sang hình thức chứng nhận đăng ký sử dụng tên miền tại các Nhà đăng ký tên miền ".vn" theo nguyên tắc bình đẳng không phân biệt, tổ chức cá nhân đăng ký trước được quyền sử dụng trước. Số lượng đăng ký tên miền “.vn” đã có sự phát triển mạnh mẽ so với nhiều quốc gia trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng bình quân nhiều năm qua là 170%.

Tính đến hết năm 2009, so với các nước trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 về số lượng tài nguyên tên miền chỉ sau Singapore với khoảng 110.000 tên miền “.sg”. Con số 100.000 tên miền này đặc biệt có ý nghĩa khi VNNIC đang tiến tới kỷ niệm tròn 10 năm thành lập và phát triển.