BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tài nguyên Internet Việt Nam – 25 năm đồng hành cùng sự phát triển Internet Việt Nam

Sau 25 năm kể từ ngày Việt Nam chính thức kết nối mạng toàn cầu, Internet đã trở thành yếu tố thiết yếu trong cuộc sống, xã hội Việt Nam, trở thành hạ tầng của nền kinh tế, nhân tố quan trọng trong thúc đẩy công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hành trình phát triển Internet Việt Nam luôn có dấu ấn song hành của tài nguyên Internet, các tham số định danh cho hoạt động kết nối, dịch vụ trên Internet. Ngày 07/12/2022, tại sự kiện “Internet Day 2022”, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã công bố Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2022 với chủ đề “25 năm Internet Việt Nam”.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc VNNIC phát biểu tại sự kiện Internet Day 2022.

25 năm tài nguyên Internet đồng hành cùng sự phát triển Internet Việt Nam

Tài nguyên Internet Việt Nam (Tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ IP, số hiệu mạng) là các tham số định danh, kết nối các thực thể tham gia vào hoạt động Internet, đóng vai trò cốt yếu cho sự vận hành, phát triển của Internet trong suốt 25 năm qua. Vai trò này càng trở nên quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Internet trở thành một trong những hạ tầng quan trọng của nhân loại. Khi Internet là nền tảng hạ tầng cho nền kinh tế số, tài nguyên Internet càng phát huy vai trò quan trọng, góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Internet Việt Nam.

Tên miền quốc gia “.vn”, là yếu tố đầu tiên trợ giúp người sử dụng tiếp cận với Interenet thay vì các dãy địa chỉ IP khó nhớ. Trong suốt 25 năm phát triển Internet Việt Nam, tên miền quốc gia “.vn” đã trở thành công cụ hữu ích, giúp kết nối, đưa thông tin, dịch vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lên không gian mạng, khẳng định thương hiệu, sản phẩm dịch vụ Việt Nam, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên Internet.

Địa chỉ Internet (IP), số hiệu mạng (ASN) - các tham số định danh thiết bị, mạng độc lập trên Internet, là các mắt xích quan trọng để kết nối, hình thành hạ tầng mạng Internet Việt Nam; phục vụ cho sự phát triển dịch vụ, ứng dụng trên Internet; Kết nối Internet of thing. Sự phát triển IP/ASN giúp tăng cường số lượng kết nối, định tuyến trong nước, quốc tế; phát triển hạ tầng và đa dạng dịch vụ Internet Việt Nam 25 năm qua.

Kết quả phát triển

25 năm vừa qua, tài nguyên Internet Việt Nam đã phát triển vượt bậc, góp phần đắc lực cho sự phát triển mạnh mẽ của Internet Việt Nam.

Tính đến 31/10/2022, số lượng tên miền đạt mốc 564,444 tên miền, gấp khoảng 1000 lần so với thời kỳ đầu Internet Việt Nam. Tên miền ".vn" là tên miền quốc gia có số lượng đăng ký sử dụng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, TOP 10 châu Á Thái Bình Dương.

Về IP/ASN, Từ ba mạng độc lập của các ISP đầu tiên năm 2002, đến tháng 10/2022, có tổng số 791 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng IP/ASN độc lập;  tổng số mạng AS độc lập trên Internet Việt Nam là 533, là các mạng hạt nhân kết nối với nhau hình thành Internet Việt Nam. Lượng địa chỉ IPv4 Việt Nam đã tăng trưởng lên tới hơn 16 triệu địa chỉ, đứng thứ 8 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thứ 29 toàn cầu về IPv4.

Sự phát triển của Internet đã dẫn đến sự cạn kiệt địa chỉ IPv4 trên toàn cầu kể từ năm 2011. Đón trước xu thế tất yếu trong ứng dụng IPv6, Việt Nam đã triển khai các hoạt động thúc đẩy và chuẩn bị chuyển đổi sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 từ năm 2008 với mục tiêu tổng thể là đảm bảo “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, ổn định trên nền tảng công nghệ IPv6 từ năm 2019”. Qua chặng đường hơn 10 năm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, Việt Nam hiện là quốc gia có kết quả ứng dụng triển khai IPv6 nổi bật, đáng ghi nhận. Tính đến hết tháng 10/2022, tỷ lệ ứng dụng IPv6 Việt Nam đạt khoảng 53% đứng thứ 2 ASEAN, thứ 8 toàn cầu.  Việc chuyển đổi sử dụng thế hệ địa chỉ và giao thức Internet mới IPv6 trên Internet Việt Nam là một bước đi mạnh dạn và đúng đắn, giúp Việt Nam vượt lên, đi cùng nhịp với các nước phát triển trên thế giới; khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế.

 

Sẵn sàng tài nguyên Internet cho sự phát triển an toàn bền vững của Internet Việt Nam

Hướng tới mục tiêu phát triển Internet rộng khắp, phổ cập, băng thông rộng, an toàn, bền vững, thông minh, VNNIC đã xác định các nền tảng, dịch vụ tài nguyên số là yếu tố quan trọng tạo đà phát triển cho hạ tầng Internet Việt Nam; xác định các nội dung chiến lược về thúc đẩy, phát triển tài nguyên Internet Việt Nam sẵn sàng cho giai đoạn phát triển bứt phá của Internet Việt Nam:

Phổ cập tên miền “.vn”, thúc đẩy sử dụng tên miền “.vn” và các sản phẩm dịch vụ số phục vụ hoạt động kinh tế, xã hội số, hướng tới mục tiêu “Internet for all”. Không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được mở rộng thêm với 03 đuôi tên miền cấp 2 dùng chung mới: .id.vn; .io.vn; ai.vn. Theo đó,đến năm 2025, mục tiêu tối thiểu đạt 1 triệu tên miền “.vn”. Người dân, doanh nghiệp Việt Nam khai thác giá trị tài nguyên Internet quốc gia, phát triển kinh tế số, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chuyển đổi toàn diện Internet Việt Nam sang IPv6IPv6 đã được thiết kế mặc định và bắt buộc trong các dịch vụ 5G, IoT và được xác định cùng với trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tạo nên thế hệ mạng thông tin mới (IPv6+) cho kỷ nguyên của 5G và cloud.  Hiện nay, việc chuyển đổi, hướng tới hoạt động thuần IPv6 ngày càng định hình rõ nét. Hạ tầng số Việt Nam cần đảm bảo sẵn sàng với thế hệ địa chỉ Internet IPv6. Để đảm bảo sự phát triển Internet Việt Nam, sẵn sàng cho Internet vạn vật (IoT) và các dịch vụ công nghệ mới.

Xây dựng và phát triển các hệ thống hạ tầng Internet quan trọng quốc gia; đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên số

Hệ thống DNS quốc gia cùng với trạm Trung chuyển Internet quốc gia VNIX, hệ thống quản lý tài nguyên Internet quốc gia được phát triển theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm hoạt động ổn định thông suốt, chất lượng cao và an toàn, là nền tảng đưa ra dịch vụ/ứng dụng mới, thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam, góp phần thúc đẩy nền tảng chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ trực tuyến, Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.

Công bố Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2022

Tại sự kiện “Internet Day 2022”, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã công bố Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2022 với chủ đề “25 năm Internet Việt Nam”. Ấn phẩm giới thiệu về hành trình 25 năm Internet Việt Nam phản ánh qua sự phát triển của tài nguyên, hạ tầng quan trọng mạng Internet Việt Nam là các yếu tố góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ bùng nổ của mạng lưới và dịch vụ Internet tại Việt Nam. Có thể nói rằng sự phát triển của Internet Việt Nam trong 25 năm qua gắn bó mật thiết với sự phát triển của tài nguyên Internet. Các mốc tăng trưởng ngoạn mục của Internet Việt Nam luôn có dấu ấn song hành của sự phát triển của tài nguyên Internet Việt Nam và hoạt động an toàn, ổn định của hệ thống kỹ thuật hạ tầng quan trọng Internet quốc gia (DNS, VNIX).

Thông tin chi tiết về ấn phẩm xem tại:

https://vnnic.vn/sites/default/files/whitebook/BaoCaoTainguyenInternet2022.pdf