BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) xin trân trọng thông báo:

Thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch theo Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội về nghỉ lễ, Tết 2019, kể từ ngày 04/02/2019 đến hết ngày 08/02/2019, VNNIC sẽ nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi. Trong khoảng thời gian nghỉ lễ, VNNIC xin tạm dừng việc tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hành chính. Mọi hoạt động hành chính sẽ trở lại bình thường bắt đầu từ 08h00 ngày 11/02/2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.