BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo kết quả trúng niêm yết giá tài sản thanh lý của Trung tâm Internet Việt Nam năm 2022

Trung tâm Internet Việt Nam thông báo kết quả niêm yết giá tài sản thanh lý như sau:
  1. TÀI SẢN NIÊM YẾT GIÁ

Tài sản đưa ra niêm yết giá và số tài sản niêm yết giá gồm có: 01 lô tài sản thanh lý, bao gồm:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng

Giá khởi điểm đề nghị bán thanh lý (đã bao gồm VAT)

1

Máy phát điện 30 KVA

1

Hỏng

22,000,000

2

Máy phát điện 30 KVA

1

Hỏng

22,000,000

 

Tổng cộng

2

 

44,000,000

  1. TỔNG SỐ TIỀN BÁN NIÊM YẾT GIÁ

Tổng số tiền bán niêm yết giá: 44.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

(Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu đồng).

Trong đó giá bán được chưa thuế GTGT là 40.000.000 đồng, thuế GTGT là 4.000.000 đồng.

  1. KHÁCH HÀNG TRÚNG NIÊM YẾT GIÁ

Công ty TNHH Huy Hưng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0401363177 ngày 10/01/2017.

Địa chỉ: 265 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.