BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công của Trung tâm Internet Việt Nam

Trung tâm Internet Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản để thực hiện đấu giá bán thanh lý tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: 

- Tên đơn vị: Trung tâm Internet Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ lưu kho tài sản:

+ Tại Hà Nội: Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

+ Tại Đà Nẵng: Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam, đường số 7, lô 21, Khu Công nghiệp An Đồn, TP.Đà Nẵng.

+ Tại TP.HCM: Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam, đường số 20, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá:

Tài sản công: Theo file đính kèm.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tổng giá khởi điểm: 103.630.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo file đính kèm.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời gian: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc (trong giờ hành chính) từ 9h00 phút ngày 12/12/2023 đến trước 17h00 phút ngày 14/12/2023.

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước giờ của ngày kết thúc thông báo).

Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Internet Việt Nam. Địa chỉ tại Hà Nội: Tầng 24, Tòa nhà Cục Viễn Thông VNTA, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Nguyễn Minh Ánh, SĐT: 035.893.5123.

Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân/ căn cước công dân. (Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn).

Trung tâm Internet Việt Nam thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tham  gia được biết./.