BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản công của Trung tâm Internet Việt Nam

Trung tâm Internet Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản để thực hiện đấu giá bán thanh lý tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

Trung tâm Internet Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá:

Tài sản công đã qua sử dụng: Theo file đính kèm.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tổng giá khởi điểm: 6.206.430 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu, hai trăm linh sáu nghìn, bốn trăm ba mươi đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo file đính kèm.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời gian: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá trong vòng 04 ngày làm việc (trong giờ hành chính) từ 9h00 phút ngày 12/04/2022 đến trước 17h00 phút ngày 15/04/2022.

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước giờ của ngày kết thúc thông báo).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Internet Việt Nam. Địa chỉ tại Hà Nội: Tầng 24, Tòa nhà Cục Viễn Thông VNTA, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Hà Nội: Lê Ngọc Hà, SĐT: 0906.21.6669.

Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân/ căn cước công dân. (Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn).