BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trên 400.000 tên miền tiếng Việt đã được đăng ký (26/10/2011)

Sau gần 6 tháng triển khai cấp tự do, số lượng tên miền tiếng Việt được đăng ký đã đạt 415.252, trong đó có 34.282 tên miền đã được đưa vào sử dụng thực tế. Sau khi tên miền được xác nhận quyền sử dụng, chủ thể có thể truy cập địa chỉ http://dichvu.tenmientiengviet.vn/jsp/login.jsp và khởi tạo dịch vụ Web Redirect (link tên miền tiếng Việt về một website có sẵn). Đối với những chủ thể chưa có website riêng và có nhu cầu tạo cho mình một website hoặc blog cá nhân miền phí, có thể tham khảo thông tin hướng dẫn trên nhiều website trên mạng, đặc biệt là các trang như http://wordpress.com/, http://hướngdẫnlàmwebsite.vn ...