BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (28/08/2009)

Tại Hội nghị, VNNIC, đại diện Bộ TT&TT đã phổ biến rõ các trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam trong việc quản lý thông tin của các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế; các quy định về báo cáo, hướng dẫn chủ thể đăng ký tên miền thông báo sử dụng tên miền quốc tế qua môi trường mạng (chi tiết tham khảo thêm tại Website http://www.thongbaotenmien.vn).

Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị như Thanh tra Bộ TT&TT, VNNIC, Bộ Công an, đại diện Thanh tra các Sở TT&TT và các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam cũng đã thống nhất biện pháp phối hợp triển khai tổ chức, quản lý thông tin các chủ thể tại Việt Nam đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế.

Theo đó, các Nhà đăng ký tên miền quốc tế sẽ quản lý và duy trì việc báo cáo cho Bộ TT&TT định kỳ danh sách khách hàng Việt Nam đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại mình qua môi trường mạng cũng như thống nhất các cách thức mà Nhà đăng ký tên miền quốc tế sẽ hướng dẫn, phổ biến cho các chủ thể đăng ký tên miền quốc tế thực hiện nghĩa vụ thông báo hoạt động qua môi trường mạng với Bộ TT&TT.