BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam chính thức triển khai hệ thống mạng, dịch vụ IPv6 (15/10/2010)

Tháng 06/2010, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã chính thức triển khai ứng dụng địa chỉ IPv6 trên toàn bộ hệ thống kỹ thuật của VNNIC bao gồm hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, hệ thống trạm trung chuyển Internet quốc gia – VNIXv6; hệ thống mạng phục vụ công tác quản lý, điều hành cũng được triển khai ứng dụng song song IPv4/IPv6.
Cùng thời điểm này, VNNIC đã xây dựng và cung cấp hệ thống mạng dịch vụ hỗ trợ kết nối sử dụng và thúc đẩy phát triển IPv6 (IPv6 Promotion Network), các doanh nghiệp Internet, thành viên địa chỉ, người dùng có thể kết nối đến hệ thống này để trao đổi lưu lượng, truy cập sử dụng các dịch vụ IPv6 trong nước và quốc tế. 

Chi tiết tham khảo tại: http://www.ipv6.vn

Trước đó vào năm 2008, thực hiện chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, VNNIC cũng đã hoàn thành xây dựng hệ thống mạng kết nối IPv6, sẵn sàng cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và các thành viên địa chỉ kết nối thử nghiệm và sử dụng dịch vụ, góp phần thúc đẩy và phát triển địa chỉ IPv6 của Việt Nam.