BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức Chương trình đào tạo kỹ thuật công nghệ về chuyển đổi IPv6 cho cán bộ CNTT các Sở TT&TT khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ

Ngày 28-29/9/2023, với sự phối hợp của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Chương trình đào tạo kỹ thuật, công nghệ về chuyển đổi IPv6 cho mạng, dịch vụ cơ quan nhà nước, dành cho cán bộ công nghệ thông tin (CNTT) các Sở TT&TT khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình IPv6 For Gov và Kế hoạch chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6 năm 2023.

Nội dung đào tạo được thiết kế theo mô hình tham chiếu kết nối mạng Bộ, ngành, địa phương; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình IPv6 For Gov; Kế thừa nội dung phiên bản giai đoạn trước, nội dung đào tạo được nâng cấp, cải tiến thành phiên bản mới, cập nhật kiến thức mới nhất, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Qua đó, các học viên nắm bắt được các vấn đề tổng quan, hiện trạng và yêu cầu chuyển đổi IPv6; các nội dung hướng dẫn xây dựng mô hình, quy hoạch địa chỉ, kỹ thuật công nghệ về chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng mạng; mạng truy cập Internet (Wifi, Lan); dịch vụ như hệ thống máy chủ tên miền DNS, Cổng Thông tin điện tử, Website; quản trị, vận hành, giám sát hoạt động mạng lưới, dịch vụ trên IPv6…

Ông Nguyễn Trường Giang – Phó Giám đốc VNNIC và ông Lê Văn Kiên – Phó Giám đốc Sở TT&TT thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc chương trình

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn diện Internet Việt Nam sang IPv6 để đảm bảo an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số

Với các hoạt động sớm và đúng hướng, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong chuyển đổi Internet sang thế hệ mới hoạt động với IPv6. Tính đến tháng 09/2023, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên mạng Internet của Việt Nam đạt 58%, đứng thứ 9 toàn cầu và là một trong các quốc gia tiêu biểu về chuyển đổi IPv6.

Tại Việt Nam, thực hiện nội dung “Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6)” theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, định hướng đến năm 2030, ban hành theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, giao nhiệm vụ công tác chuyển đổi IPv6 Việt Nam với chỉ tiêu bứt phá, tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam đạt 60-70%, Việt Nam vượt lên đứng thứ 6-8 toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu đó, VNNIC với vai trò chủ trì thực hiện chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025, tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn, hỗ trợ các địa phương, bộ, ngành về công tác chuyển đổi IPv6 song song với quy hoạch, hiện đại hóa hệ thống mạng, dịch vụ CNTT theo hướng hiện đại.

Trong toàn bộ tiến trình chuyển đổi Internet Việt Nam sang hoạt động với IPv6, VNNIC sẽ đồng hành cùng các địa phương trong chuyển đổi IPv6. VNNIC tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các khoá đào tạo mới, thường niên về giám sát, tối ưu, đảm bảo an toàn (Monitoring, Optimization, Security) với IPv6; IPv6 cho dịch vụ mới (5G, IoT, Cloud …)  hướng tới mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn Internet Việt Nam sang IPv6 và phát triển Internet hiện đại, an toàn, bền vững; đạt và vượt các mục tiêu Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 20/01/2023 về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024-2025, Chương trình IPv6 For Gov (2021-2025) ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như các mục tiêu Kế hoạch chuyển đổi toàn diện Internet Việt Nam sang IPv6.

Một số hình ảnh tại chương trình: