BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức đào tạo nâng cao về IPv6, DNS cho cán bộ CNTT các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

Thực hiện Chương trình IPv6 For Gov và Kế hoạch chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6 năm 2022, từ ngày 22-23/9/2022, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình đào tạo nâng cao về IPv6, DNS cho cán bộ CNTT các Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) khu vực phía Nam.

Việt Nam chuyển đổi Internet sang thế hệ mới hoạt động với IPv6

Tính đến tháng 9/2022, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam đạt 53%. Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN, thứ 10 toàn cầu. Dịch vụ IPv6 được cung cấp rộng rãi tới người sử dụng với hơn 50 triệu người dùng, truy cập Internet với IPv6 qua FTTH, 3G, 4G. Việt Nam là một trong các nước tiêu biểu toàn cầu; đi cùng nhịp với các nước phát triển trong quá trình chuyển đổi Internet sang thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6.

Đối với khối cơ quan nhà nước, công tác chuyển đổi IPv6 bám sát mục tiêu Chương trình IPv6 For Gov. Chuyển đổi IPv6 là cơ hội để quy hoạch, hiện đại hóa hạ tầng mạng, dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng hiện đại. Đã có 77/85 bộ, ngành, tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6, tăng 8,5% so với năm trước (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước). Số lượng bộ, ngành, địa phương có cổng thông tin điện tử hoặc cổng dịch vụ hành chính công triển khai IPv6 đạt 45/85, tăng 105% so với năm trước (tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021).

Đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước

Thực hiện Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6 năm 2022, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức đào tạo nâng cao về IPv6, DNS cho hơn các cán bộ CNTT thuộc 20 Sở TT&TT khu vực phía Nam. Tính đến tháng 9/2022, VNNIC đã tổ chức hơn 80 khóa IPv6 cho hơn 3.256 học viên, trong đó có 2.291 là cán bộ của khối cơ quan nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình – Phó Giám đốc Sở TT&TT thành phố Cần Thơ và ông Đỗ Quang Trung – Trưởng Chi nhánh VNNIC tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi đào tạo

Đây là chương trình đào tạo nâng cao phiên bản 2.0, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương. Nội dung đào tạo sẽ giúp các học viên nắm bắt các vấn đề chính về hiện trạng , quy định chính sách về IPv6; năm bắt công nghệ chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu, kích hoạt chuyển đổi IPv6 Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công, hệ thống DNS,… Nội dung đào tạo giúp khối địa phương thực hiện mục tiêu Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025.

Trung tâm Internet Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong chuyển đổi IPv6; hỗ trợ đào tạo, tư vấn công nghệ, giải pháp chuyển đổi IPv6; hướng tới đạt và vượt các mục tiêu Chương trình IPv6 For Gov cũng như các mục tiêu Kế hoạch chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6 năm 2022.

IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 là Chương trình tư vấn, hỗ trợ triển khai chuyển đổi IPv6 của cơ quan nhà nước, được ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm xúc tiến, hỗ trợ và đảm bảo cho việc thực hiện thành công toàn bộ quá trình chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của CQNN.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được Bộ Thông tin và truyền thông giao chủ trì thực hiện Chương trình, đầu mối triển khai các hoạt động tập huấn, đào tạo, tư vấn, hỗ trợ các địa phương, bộ, ngành về công tác chuyển đổi IPv6.