BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (28/11/2016)

Ngày 14/11/2016, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã chính thức được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng từ Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Theo nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính Phủ (Điều 3, khoản 12) đã nêu rõ trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

Giấy phép thiết lập được trao cho Trung tâm Internet Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ cung cấp thông tin tổng hợp liên quan đến công tác quản lý tài nguyên Internet trên cơ sở dẫn lại từ nguồn thông tin chính thức của các cơ quan báo chí trong nước hoặc các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1198/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.

 

Theo đó, nguồn tin cung cấp trên mạng Internet tại website: http://www.vnnic.vn sẽ do Trung tâm Internet Việt Nam cung cấp, tổng hợp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, bản quyền của nguồn tin theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng nghĩa với việc này, Trung tâm Internet Việt Nam đã thể hiện nỗ lực trong việc không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, xây đựng hình ảnh uy tín và công tác truyền thông ngày càng phát triển với chất lượng thông tin hiệu quả, chính xác và hữu ích.

Với những kết quả đạt được, Trung tâm Internet Việt Nam nói chung và trang thông tin điện tử tổng hợp với tên miền http://www.vnnic.vn sẽ tiếp tục thực hiện, duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng trong việc cung cấp thông tin tổng hợp về chính sách, hiện trạng quản lý, phân bổ, giám sát và thúc đẩy việc sử dụng nguồn tài nguyên tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet ở Việt Nam, quản lý vận hành trạm trung chuyển Internet VNIX.