BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC đẩy mạnh việc cấp phát địa chỉ IPv6 (tháng 05/2008)

Thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, VNNIC đã xúc tiến đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và xúc tiến cho các thành viên địa chỉ đăng ký sử dụng IPv6. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 23/40 thành viên địa chỉ được cấp phát sử dụng IPv6 (tổng số 25 vùng địa chỉ) nâng số địa chỉ IPv6 được cấp ở Việt Nam lên mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 22 trên toàn cầu. Toàn bộ các ISP lớn (đã cung cấp dịch vụ kết nối) đều đã sẵn sàng địa chỉ IPv6 để cung cấp cho khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ.