BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC cần một không gian mới để sáng tạo và phát triển

Cần một không gian mới để sáng tạo, phát triển

Internet đã bước sang giai đoạn phát triển mới, chuyển đổi hoàn toàn mạng Internet sang sử dụng IPv6, kết nối Internet vạn vật, 5G, chuyển đổi số. Công nghệ mang lại những cơ hội mới, sứ mệnh mới và nhiệm vụ mới cho Trung tâm Internet Việt Nam.  Là đơn vị cung cấp các nền tảng hạ tầng lõi, dịch vụ thiết yếu của mạng Internet Việt Nam, VNNIC sẽ đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng: "VNNIC cần biến dữ liệu thành nguồn tài nguyên quý cho đất nước" 
 
Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả VNNIC đã đạt được trong năm 2020 bao gồm: Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6, đặc biệt là Chương trình IPv6 for Gov xây dựng kế hoạch và chuyển đổi IPv6 cho khối cơ quan nhà nước. Đặc biệt, Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực triển khai Học viện mở Internet (Internet academy) – một hình thức thư viện trực tuyến mở với các bài giảng từ cơ bản đến chuyên sâu về Internet, tên miền, DNS, hạ tầng mạng, An toàn an ninh thông tin… cũng như cập nhật kiến thức về công nghệ mới. Các Cục chức năng của Bộ TT&TT như Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin có thể phát triển ý tưởng này vào tình hình thực tế của đơn vị mình, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn.
Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng khẳng định VNNIC cần một không gian mới để phát triển, sáng tạo, cần có những định hướng phát triển mới. Có như vậy mới tuyển dụng được người tài để thực hiện các khát vọng, chiến lược của đơn vị mình.
 
Biến dữ liệu thành nguồn tài nguyên quý cho đất nước
Trong kỷ nguyên số, dữ liệu chính là dầu thô, tài sản quý giá của quốc gia. VNNIC với đặc thù nhiệm vụ của mình đang quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu rất lớn về tên miền và các tài nguyên Internet. Lãnh đạo VNNIC cần suy nghĩ, tìm ra những giải pháp biến nguồn dữ liệu này trở thành tài nguyên mới cho đất nước, phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số, góp phần hình thành nền kinh tế số, xã hội số, Thứ trưởng chỉ đạo.
 
Nguồn: MIC ("http://mic.gov.vn")