BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC chính thức cung cấp dịch vụ DNS Hosting cho tên miền tiếng Việt (25/10/2012)

Kể từ ngày hôm nay, ngày 25/10/2012, VNNIC đã cung cấp thêm dịch vụ DNS hosting miễn phí cho các tên miền tiếng Việt (TMTV) đã được xác nhận quyền sử dụng. Đây là dịch vụ nhằm giúp cho người sử dụng có thể tự quản lý được tên miền trên máy chủ DNS, hỗ trợ khai báo và duy trì các bản ghi dữ liệu tên miền (resource record) như các bản ghi: A; AAAA; MX; CNAME. Tham khảo thông tin hướng dẫn chi tiết sử dụng dịch vụ DNS hosting, tại đây.

Dịch vụ DNS hosting là kết quả sau một thời gian nghiên cứu xây dựng và phát triển, Dịch vụ này ra đời sẽ góp phần đưa tên miền tiếng Việt vào sử dụng có hiệu quả hơn, bên cạnh các dịch vụ hiện tại như: dịch vụ Web Redirect (truy nhập các trang Web có sẵn của chủ thể bằng TMTV) và dịch vụ Web Template (cho phép người dùng có thể tự mình khởi tạo và xây dựng những trang web dựa trên các mẫu giao diện có sẵn và nâng cao), chủ thể sẽ có thêm sự lựa chọn mới về dịch vụ DNS hosting cho tên miền tiếng Việt đã được xác nhận quyền sử dụng.

Như vậy, chỉ sau một năm rưỡi triển khai cấp tự do, miễn phí TMTV, VNNIC  đã cung cấp 03 dịch vụ về TMTV nhằm cung cấp cho cộng đồng sử dụng Internet tên miền tiếng Việt với sự phong phú về dịch vụ, về giao diện với các tính năng thân thiện, dễ sử dụng để phù hợp với sự lựa chọn của người sử dụng.

Để đáp ứng nguyện vọng của các chủ thể đăng ký sử dụng TMTV, VNNIC đang tiếp tục xây dựng, phát triển dịch vụ cho TMTV và dự kiến trong thời gian tới (khoảng tháng 4/2013), VNNIC sẽ cung cấp thêm bản ghi NS cho TMTV; khi đó các dịch vụ miễn phí cho TMTV sẽ được hoàn thiện và TMTV được sử dụng hoàn toàn giống như tên miền truyền thống “.vn”.