BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC chính thức triển khai cụm máy chủ sử dụng công nghệ Anycast có kết nối IPv6 cho hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia (24/12/2008)

Ngày 23/12/2008, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã triển khai cụm máy chủ DNS đầu tiên (A.DNS-SERVERS.vn) sử dụng công nghệ định tuyến địa chỉ Anycast cho hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". Việc áp dụng công nghệ Anycast đã giúp hệ thống máy chủ tên miền DNS ".vn" không chỉ được tăng cường trong phạm vi Việt Nam mà còn được mở rộng thêm 20 cụm mới đặt tại nhiều quốc gia rải trên khắp 5 châu lục trên thế giới, giúp cho việc truy vấn tên miền ”.vn” được thực hiện nhanh nhất. Đây cũng là cụm máy chủ DNS quốc gia ”.vn” đầu tiên có kết nối mạng IPv6 tại địa chỉ (2001:678:4::12), thông qua đó người dùng Internet có thể truy vấn tên miền ”.vn” qua cả hai mạng IPv4 cũng như IPv6.

Công nghệ Anycast cho phép triển khai nhiều máy chủ tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng chỉ sử dụng 01 địa chỉ IP và tên miền duy nhất, điều đó đảm bảo việc tăng tốc độ trả lời truy vấn tên miền, chịu tải rất lớn và khả năng mở rộng, an toàn cao, hoàn toàn trong suốt với người sử dụng.

Với đợt nâng cấp, hoàn thiện hệ thống này, hiện tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đã được quản lý, đảm bảo bởi 07 cụm máy chủ DNS đặt tại các điểm khác nhau trên toàn thế giới (21 điểm tại nước ngoài, 5 điểm trong nước) sử dụng các công nghệ mới nhất như định tuyến địa chỉ Anycast, cân bằng tải (CSM)… Truy vấn tên miền ".vn" từ phía người dùng trên khắp thế giới sẽ được thực hiện nhanh chóng qua máy chủ DNS gần nhất được tìm thấy trong số các máy chủ tên miền ".vn".

Danh sách các cụm máy chủ DNS ”.vn”:

A.DNS-SERVERS.vn  internet address = 194.0.1.18

A.DNS-SERVERS.vn  AAAA IPv6 address = 2001:678:4::12

B.DNS-SERVERS.vn  internet address = 203.119.10.105

C.DNS-SERVERS.vn  internet address = 203.119.38.105

D.DNS-SERVERS.vn  internet address = 203.119.44.105

E.DNS-SERVERS.vn  internet address = 203.162.57.105

F.DNS-SERVERS.vn  internet address = 203.162.87.66

NS-VN.RIPE.NET       internet address = 193.0.12.241

Chi tiết tham khảo tại http://vnnic.vn/dns