BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức chương trình phổ biến VBPL, đào tạo nghiệp vụ quản lý TMQT dành cho các NĐK TMQT tại Việt Nam năm 2022

Nhằm hỗ trợ,hướng dẫn cho các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (NĐK TMQT) nắm vững các chính sách, quy trình nghiệp vụ về đăng ký, sử dụng và cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam, ngày 23,24/11/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ pháp chế, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về TMQT và đào nghiệp vụ quản lý tên miền dành cho các NĐK TMQT tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo quy định pháp luật, chủ thể được tự do lựa chọn đăng ký sử dụng tên miền, song việc đăng ký, sử dụng tên miền cũng như hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Tên miền quốc gia “.vn” và tên miền quốc tế được quản lý bình đẳng. Chương trình tập huấn tập trung vào các điểm chính:

- Phổ biến quy định văn bản pháp luật liên quan đến công tác đăng ký, sử dụng TMQT tại Việt Nam;

- Thực trạng quản lý việc cung cấp dịch vụ đăng ký sử dụng, tên miền quốc tế tại các NĐK TMQT tại Việt Nam và công tác xử lý vi phạm trong việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại địa phương trong quá trình thanh kiểm tra.

-  Quan điểm quản lý tài nguyên Internet tại Việt Nam được đồng bộ, bình đẳng trong công tác quản lý giữa tên miền “.vn” và TMQT theo tinh thần Thông tư số 21: thủ tục đăng ký tên miền, nguyên tắc đăng ký tên miền, công tác quản lý hồ sơ, thông tin dữ liệu; các chế tài xử lý tạm ngừng, thu hồi TMQT.

- Đào tạo các NĐK tên miền quốc tế về các quy trình, quy định nghiệp vụ hàng ngày, phát sinh liên quan đến TMQT; Hướng dẫn cụ thể các thay đổi, cập nhật liên quan đến nghiệp vụ (về biểu mẫu báo cáo, chế độ báo cáo) theo tinh thần Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT.

Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước phổ biến tại Hội nghị

Phát biểu tại khóa đào tạo, bà Trần Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách VNNIC đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác phổ biến chính sách, đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền cho các Nhà đăng ký TMQT. Theo thống kê của VNNIC, các vi phạm trên môi trường mạng tập trung chủ yếu ở nhóm TMQT (chiếm 83% vi phạm). Sở dĩ việc để xảy ra vi phạm, chủ yếu do người đăng ký sử dụng tên miền quốc tế, đơn vị cung cấp dịch vụ không nắm rõ được quy định pháp luật liên quan. Hiện nay, hành lang pháp lý đang dần được hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sử dụng tài nguyên Internet một cách an toàn, hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ pháp chế, thanh tra Bộ TT&TT, Thanh tra sở TT&TT thành phố Hồ Chí Minh trao đổi các vấn đề liên quan đến chính sách, hiện trạng việc tuân thủ pháp luật của các NĐK TMQT và vấn đề xử lý vi phạm. Đây là cơ hội thuận lợi cho các NĐK TMQT được tiếp cận một bức tranh tổng thể về quy định pháp luật liên quan đến việc đăng ký sử dụng TMQT. Điều đó thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc phối hợp đồng bộ, đồng hành, hỗ trợ các NĐK TMQT, góp phần đảm bảo phát triển Internet Việt Nam an toàn, bền vững. 

Bà Trần Thị Thu Hiền, PGĐ phụ trách VNNIC phát biểu tại Hội nghị

Khóa đào tạo đã diễn ra thành công, tốt đẹp ghi nhận sự tích cực học hỏi, trao đổi cởi mở đến từ phía các Nhà đăng ký TMQT và sự hướng dẫn chi tiết, chia sẻ những tình huống thực tế trong quá trình kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, các cơ quan quản lý nhà nước đã giúp các Nhà đăng ký TMQT nâng cao nhận thức kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ quản lý TMQT.