BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC làm việc với Công ty TNHH Viettel CHT

Triển khai kế hoạch công tác năm 2021, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Viettel CHT. Cụ thể, hai đơn vị đã trao đổi về chiến lược phát triển tên miền “.vn” trong năm 2021. Trên tinh thần “Internet for all”, VNNIC dự kiến sẽ triển khai dự án phát triển tên miền quốc gia “.vn” kết hợp với nền tảng sẵn có của Viettel CHT để đưa những giá trị của tên miền “.vn” tiếp cận rộng rãi tới cộng đồng sử dụng Internet tại Việt Nam. Cùng chung mục tiêu phát triển vì cộng đồng, Viettel CHT bày tỏ quan điểm ủng hộ và sẵn sàng hợp tác cùng VNNIC trong các dự án tới của VNNIC.

VNNIC triển khai chương trình làm việc với các Nhà đăng ký tên miền ".vn" năm 2021 và chúc mừng ngày thành lập Công ty TNHH Viettel CHT