BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC mở rộng thêm Nhà đăng ký tên miền ".vn" ở nước ngoài (24/12/2008)

Trong hai tháng 11/2008 và 12/2008, VNNIC đã công nhận 02 đối tác nước ngoài là Công ty Instra (trụ sở tại Australia) và Công ty InternetX (trụ sở tại Đức) chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền ".vn" của Việt Nam. Như vậy, tới tháng 12/2008, hệ thống Nhà đăng ký tên miền ".vn" của VNNIC đã bao gồm 19 Nhà đăng ký (05 tại nước ngoài) triển khai cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.