VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký xây dựng kế hoạch thúc đẩy phát triển tên miền .vn (11/5/2017) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký xây dựng kế hoạch thúc đẩy phát triển tên miền .vn (11/5/2017)

Ngày 11/05/2017 tại trụ sở Trung tâm Internet Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Hội nghị các Nhà đăng ký tên miền”.vn”. Hội nghị này được VNNIC tổ chức thường niên hàng năm nhằm tạo ra một diễn đàn để trao đổi kịnh nghiệm, chia sẻ thông tin giữa các Nhà đăng ký trong quá trình cấp phát, quản lý tên miền tại đơn vị mình, đây cũng là dịp để các Nhà đăng ký chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp phát tên miền.vn và cùng nhau trao đổi, thống nhất về kế hoạch hành động phát triển thị trường tên miền .vn.

Hội nghị năm nay được VNNIC tổ chức trên tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại phiên họp toàn thể Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin ngày 16/12/2016. Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ Tướng, Trung tâm Internet Việt Nam đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch tổng thể thúc đẩy phát triển thị trường đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đến năm 2020.

Tham dự hội nghị có Ông Trần Minh Tân – Giám đốc VNNIC, Ông Lê Nam Trung - Phó Giám đốc VNNIC, chủ trì hội nghị, cán bộ phụ trách các phòng ban của VNNIC và đặc biệt là sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ phụ trách kinh doanh tên miền đến từ 11 Nhà đăng ký tên miền trong nước.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về tên miền “.vn”, VNNIC đã chia sẻ các thông tin về số liệu phát triển tên miền “.vn” của toàn hệ thống Nhà đăng ký sau gần một năm thực hiện theo cơ chế mới, đồng thời cung cấp các kết quả nghiên cứu thị trường, phân tích các điểm mạnh cũng như khiếm khuyết của thị trường tên miền “.vn” nói chung và của các Nhà đăng ký nói riêng. Tại hội nghị, các đơn vị cũng thảo luận và đưa ra các nhận định về thị trường tiềm năng để phát triển tên miền “.vn”. Những thông tin đưa ra đã mô tả trực quan, toàn diện bức tranh tổng quan về thị trường tên miền quốc gia tại Việt Nam và cũng là nguồn thông tin quan trọng để các Nhà đăng ký vận dụng trong công tác xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình phát triển tên miền trong các năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đã cung cấp thông tin và trao đổi về các chính sách sẽ triển khai trong thời gian tới nhằm định hướng phát triển tên miền “.vn”. Đó là việc điều chỉnh chính sách trong việc đăng ký, cấp phát tên miền dưới .name.vn, tên miền tiếng Việt; chính sách về chuyển nhượng, đấu giá tên miền; chia sẻ thông tin về kế hoạch đào tạo, kiểm tra, giám sát tên miền “.vn” trong năm 2017 - 2018.

Điểm nhấn đáng chú ý ghi nhận được tại Hội nghị là các trao đổi của cộng đồng về vấn đề sử dụng tên miền “.vn”. Các phản ảnh của cộng đồng đã được VNNIC tổng hợp và đưa ra trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Cũng tại hội nghị, một loạt các chương trình hành động về dịch vụ, phối hợp trong công tác truyền thông và triển khai hệ thống đánh giá chất lượng Nhà đăng ký được đưa ra bàn thảo và thống nhất thực hiện.

Hội nghị Nhà đăng ký năm 2017 tập trung thảo luận xoay quanh các chủ đề mang tính trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển thị trường tên miền “.vn” nên nhận được rất nhiều sự quan tâm, trao đổi của các đại diện doanh nghiệp. Kết thúc hội nghị, 100% các Nhà đăng ký tham dự đều đồng thuận và quyết tâm cao hướng tới mục tiêu 600.000 tên miền .VN đến năm 2020, kế hoạch này sẽ được triển khai ngay từ Quý 2 năm 2017.

Một số hình ảnh tại hội nghị: