BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC phổ biến tới các nhà đăng ký tên miền “.vn” kế hoạch triển khai Thông tư số 20/2023/TT-BTC

Ngày 28/4/2023, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức buổi họp với các Nhà đăng ký tên miền “.vn” để phổ biến kế hoạch triển khai Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia .vn và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP). Cuộc họp có sự tham gia của Lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ VNNIC; Lãnh đạo, chuyên viên từ toàn bộ các Nhà đăng ký tên miền “.vn” tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM

Thông tư số 20/2013/TT-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành ngày 13/4/2023, có hiệu lực từ ngày 01/6/2023, thay thế cho thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày10/11/2016. Thông tư số 20/2013/TT-BTC quy định giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; biểu phí, lệ phí cho các đuôi tên miền dùng chung mới gồm IO.VN, ID.VN, AI.VN. Đồng thời, tên miền .ID.VN và .BIZ.VN có những ưu đãi mới về phí/lệ phí với những đối tượng được quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC. 

Trung tâm Internet Việt Nam chủ trì cuộc họp với các Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Để triển khai Thông tư số 20/2013/TT-BTC một cách đồng bộ, hiệu quả, chính xác, VNNIC đã phổ biến, thống nhất với Nhà đăng ký tên miền “.vn” các nội dung quan trọng về kế hoạch, quy định, quy trình, nghiệp vụ và cùng với các Nhà đăng ký chuẩn bị sẵn các kịch bản triển khai hệ thống, xây dựng quy trình chặt chẽ, đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi triển khai Thông tư, bao gồm việc ứng dụng các công nghệ chuyển đổi số vào quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ e-KYC, ứng dụng chữ ký số phục vụ xác thực chủ thể đăng ký sử dụng tên miền.

Các NĐK và cán bộ VNNIC tham dự cuộc họp tại chi nhánh TP.HCM.

Theo đó, tới ngày 01/6/2023, các quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTC sẽ được triển khai trên toàn diện hệ thống tiếp nhận đăng ký và duy trì tên miền “.vn”.

Với các quy định mới và những ưu đãi về phí, lệ phí trong đăng ký sử dụng tên miền “.vn”, Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính là yếu tố quan trọng tạo động lực mới để phát triển và thực hiện mục tiêu phổ cập tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.