BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền .VN theo hệ thống EPP (10/9/2014)

Ngày 10/9/2014, tại trụ sở VNNIC - tầng 10, tòa nhà MITEC - Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội,  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức đào tạo về nghiệp vụ tên miền theo hệ thống EPP Gateway cho các Nhà đăng ký tên miền “.vn” (NĐK) tại Việt Nam năm 2014 và qua hệ thống tele-conferencetại hai đầu cầu TP HCM và Đà Nẵng với sự tham gia của gần 60 người đại diện cho 12 NĐK trong nước.

Trong khóa đào tạo, VNNIC đã hướng dẫn các NĐK các nghiệp vụ quản lý tên miền theo hệ thống mới. Khóa đào tạo này cũng là dịp để VNNIC cùng các NĐK trình bày và trao đổi về công tác quản lý, thúc đẩy phát triển tên miền  “.vn, tăng cường phối hợp giữa VNNIC và NĐK trong việc nâng cao vị thế tên miền “.vn” tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, VNNIC sẽ triển khai chuyển đổi hệ thống quản lý tên miền “.vn” sử dụng chuẩn giao thức EPP.  Vì vậy, nội dung trọng tâm của khóa đào tạo Nhà đăng ký tên miền “.vn” lần này, VNNIC tập trung vào việc hướng dẫn và cập nhật các thay đổi nghiệp vụ về tên miền “.vn” sẽ được áp dụng trong hệ thống quản lý mới về tên miền “.vn” nhằm giúp các Nhà đăng ký thực hiện tốt công tác quản lý tên miền “.vn” tại đơn vị.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

VNNIC hướng dẫn các NĐK nghiệp vụ quản lý tên miền ".vn" trên hệ thống EPP

\

VNNIC và các NĐK cùng trao đổi thảo luận về công tác quản lý tên miền