BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức các khóa đào tạo IPv6 cho các thành viên (08/09/2008)

Trong các ngày 27 đến 29/08/2008 và 5-7/09/2008, Trung tâm Internet Việt Nam đã tổ chức các khóa đào tạo về IPv6 cho các thành viên địa chỉ. Đây là một trong các hoạt động đào tạo thường niên của VNNIC nhằm nâng cao kiến thức quản lý và sử dụng tài nguyên Internet nói chung và IPv6 nói riêng cho các thành viên. Trước đó, VNNIC cũng đã tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về IPv6 cho Tổng Công ty Viễn thông Quân đội để thành viên này chuẩn bị thực hiện kết nối thử nghiệm IPv6 với VNNIC, từng bước xây dựng và hình thành mạng IPv6 quốc gia theo tinh thần Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.