BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức kỳ họp các Nhà đăng ký tên miền “.vn” tại Việt Nam tháng 1 năm 2010 (26/01/2010)

Ngày 26/01/2010, VNNIC tổ chức kỳ họp các Nhà đăng ký tên miền “.vn” tại Việt Nam, thông qua hệ thống video conference kết nối 3 địa điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhằm trao đổi, phổ biến các vấn đề cần rút kinh nghiệm trong triển khai nghiệp vụ Nhà đăng ký và thông báo điều chỉnh quy trình, nghiệp vụ tên miền.


Chiều cùng ngày, các Nhà đăng ký đã được nghe Công ty Key System đã trình bày với các Nhà đăng ký tên miền “.vn” về công nghệ, giải pháp xây dựng hệ thống chuẩn quốc tế EPP hỗ trợ hỗ trợ các Nhà đăng ký trong công tác quản lý tên miền “.vn”.