BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức khóa đào tạo về IPv6 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông CMC và Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist (16/09/2011)

Từ ngày 13/09/2011 đến ngày 16/09/2011, tại chi nhánh TP.HCM, VNNIC đã tổ chức khóa đào tạo về IPv6 cho các cán bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông CMC và Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist. Cũng như các khóa đào tạo IPv6 trước, trong khóa đào tạo này, VNNIC đã cung cấp cho các học viên nền kiến thức cơ bản về IPv6, đồng thời cập nhật thông tin hiện trạng triển khai tài nguyên trên thế giới và tại Việt Nam.