BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức phiên họp giao ban thành viên địa chỉ IP thường niên năm 2009 (12/06/2009)

Ngày 11/06/2009, VNNIC đã tổ chức phiên họp giao ban thành viên địa chỉ IP năm 2009. Đây là một trong những hoạt động thường niên đươc VNNIC tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến cho các thành viên về chính sách và định hướng quản lý tài nguyên địa chỉ IP của Việt Nam và thế giới. Nội dung chính của phiên họp giao ban thành viên năm 2009 là bàn về những tác động khi chuyển sang sử dụng thế hệ số hiệu mạng ASN 4byte trong thời gian tới.

Buổi họp giao ban đã được tổ chức tại trụ sở của VNNIC tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, được kết nối qua hệ thống hội nghị truyền hình qua mạng Internet. Tham dự buổi họp có trên 70 người là đại diện cho các thành viên và ông Srinivas Chendy – Trưởng phòng quan hệ đối ngoại, đại diện Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC). Các thành viên tham dự đã được nghe đại diện APNIC trình bày cập nhật về lộ trình và tình hình triển khai cấp phát số hiệu mạng 4 byte trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tại buổi giao ban, bên cạnh các nội dung cập nhật về tình hình tài nguyên trong nước; tình hình cạn kiệt IPv4; tình hình hoạt động của ban thúc đẩy IPv6 Việt Nam, VNNIC tập trung vào nội dung trao đổi, thông báo cho các thành viên về việc chuyển đổi sử dụng ASN 4byte ở Việt Nam, các vấn đề phát sinh và khuyến nghị từ VNNIC. Qua đó, VNNIC đã giúp các thành viên đang sử dụng số hiệu mạng 2 byte nắm bắt được tinh thần về việc vẫn sẽ được giữ nguyên sử dụng số hiệu mạng 2 byte cũ, hoàn toàn không phải thay thế 1 số hiệu mạng 4 byte mới như một số thành viên lo ngại. Thành viên chỉ cần nâng cấp thiết bị mạng để hỗ trợ số hiệu mạng 4 byte.