BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tăng cường hoạt động hỗ trợ các đối tác Lào về quản lý, phát triển tài nguyên Internet, hạ tầng Internet

Trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số tại Lào, thực hiện chương trình hợp tác song phương giữa Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam) và Bộ Công nghệ và Truyền thông (Lào), ngày 10/01/2024, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã thực hiện ký thỏa thuận hợp tác song phương (MoU) với Trung tâm Internet Lào (LANIC) và Cục viễn thông Lào (LTRA), nhằm tăng cường hỗ trợ LANIC, LTRA về quản lý, phát triển, đảm bảo an toàn, tin cậy tài nguyên Internet; thống kê, giám sát hoạt động tài nguyên Internet, đo tốc độ truy cập Internet.

Từ năm 2005, VNNIC đã thiết lập hợp tác song phương, hỗ trợ LANIC trong việc tiếp quản, quản lý tên miền quốc gia Lào .la, đào tạo nguồn nhân lực trong quản lý, phát triển tài nguyên Internet tại Lào. Tiến trình tăng tốc chuyển đổi số quốc gia cùng yêu cầu phát triển Internet thế hệ mới đòi hỏi hai bên cần nâng cao hợp tác, đảm bảo an toàn, tin cậy tài nguyên Internet, hạ tầng Internet quan trọng quốc gia. Ngày 10/01/2024, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam) và Thứ trưởng Keovisouk Solaphom, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông (Lào), VNNIC và LANIC đã triển khai lễ ký thỏa thuận hợp tác MoU, tăng cường các hoạt động hỗ trợ LANIC về xây dựng chiến lược quản lý, phát triển tên miền mã quốc gia .la; đào tạo, tập huấn về công nghệ, quản lý vận hành, đảm bảo an toàn tin cậy hệ thống DNS quốc gia; đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực về Internet; hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ và lộ trình chuyển đổi sang Internet thế hệ mới – IPv6 tại Lào…

Lễ ký MoU giữa VNNIC với LANIC, LTRA dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam , Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào

Chương trình làm việc song phương giữa VNNIC – LANIC, Workshop về đo tốc độ truy cập Internet cho LTRA ngày 10/1/2024 

Cũng trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam), Bộ Công nghệ và Truyền thông (Lào), VNNIC và Cục Viễn thông Lào (LTRA) thực hiện lễ ký thỏa thuận hợp tác MoU hướng tới các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn về đo tốc độ truy cập Internet từ Trung tâm Internet Việt Nam cho Cục Viễn thông Lào.

Các thỏa thuận hợp tác song phương giữa VNNIC với LANIC, LTRA đã tiếp nối tinh thần gắn kết, hỗ trợ giữa hai đất nước Việt Nam - Lào, góp phần tích cực trong phát triển tài nguyên Internet, hạ tầng Internet phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia của hai nước.