BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNPT được cấp phát vùng địa chỉ IPv4 lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam (04/10/2010)

Ngày 27/09/2010, Trung tâm Internet Việt Nam đã chính thức cấp vùng địa chỉ IPv4 tương đương 01 khối /10 (4.194.304 địa chỉ IP) cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT. Đây là vùng địa chỉ IPv4 được cấp phát lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam và thuộc trong những khối địa chỉ lớn nhất được cấp phát trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Với vùng địa chỉ mới này vừa được cấp phát cho VNPT, Việt Nam hiện đang là quốc gia nắm giữ số lượng địa chỉ IPv4 đứng đầu khu vực ASEAN với trên 12 triệu địa chỉ IP, đứng thứ 6 trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và đứng thứ 22 toàn cầu.