BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

INET chính thức cung cấp tên miền tiếng Việt

Từ ngày 13/04/2017, Nhà đăng ký iNET là Nhà đăng ký thứ 2 (sau Nhà đăng ký DOTVN) chính thức cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền tiếng Việt ra cộng đồng.

Cổng thông tin đăng ký tên miền tiếng Việt tại Nhà đăng ký iNET : https://inet.vn/dang-ky-ten-mien-tieng-viet