BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Nhà đăng ký Nhân Hòa tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cho hệ thống đại lý (6/6/2017)

Ngày 6/6/2017, Nhà đăng ký Nhân Hòa đã phối hợp cùng Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cho hệ thống đại lý, chuẩn hóa và nâng cao nghiệp vụ hỗ trợ dịch vụ tên miền .VN, từ đó nâng cao hiệu quả và doanh thu bán hàng.

Bên cạnh tập trung vào ưu điểm, lợi thế của tên miền .VN; các yêu cầu hồ sơ tên miền .VN thông thường; quy trình đăng ký, thu hồi và gia hạn tên miền; khóa đào tạo còn phổ biến nghiệp vụ liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền. Đây là nghiệp vụ mới và thực hiện theo hình thức giao các Nhà đăng ký tên miền .VN chủ động thực hiện toàn bộ kể từ ngày 01/6/2017.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo: