BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo về lộ trình chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký giữa VNNIC và FTI (21/01/2018)

Do có điều chỉnh trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT (FTI) sẽ không tiếp tục tập trung phát triển các dịch vụ liên quan đến tên miền ở vai trò một Nhà đăng ký tên miền “.VN”. Với việc thay đổi chiến lược này, FTI sẽ chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký tên miền “.VN” đã ký với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vì không đảm bảo được các yêu cầu phát triển hàng năm theo hợp đồng Nhà đăng ký.

Để đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng, VNNIC và FTI đã thống nhất lộ trình, kế hoạch chuyển đổi Nhà đăng ký mới cho các tên miền “.VN” đang duy trì, quản lý bởi FTI. Cụ thể như sau:

Bắt đầu từ ngày 20/01/2018, FTI sẽ có 60 ngày để thực hiện việc chuyển các tên miền đang được FTI quản lý sang NĐK khác trong hệ thống các NĐK tên miền “.VN” trong nước. Trong giai đoạn này, quy trình chuyển đổi NĐK tên miền được thực hiện theo nguyên tắc đồng thuận của ba bên: NĐK FTI, NĐK mới và chủ thể. NĐK FTI chủ động liên hệ với chủ thể để có được sự đồng thuận, chấp nhận của chủ thể trong việc thực hiện chuyển đổi tên miền về quản lý tại NĐK theo đề xuất của FTI.

Cũng trong thời gian 60 ngày (từ ngày 20/1/2018 đến hết ngày 21/03/2018), nếu không đồng ý chuyển sang Nhà đăng ký mới do FTI chỉ định mà muốn chủ động lựa chọn Nhà đăng ký khác, khách hàng có thể liên hệ với FTI để được hướng dẫn thủ tục chuyển đổi.

Sau ngày 21/3/2018, nếu vẫn còn các tên miền trong tài khoản quản lý của FTI, VNNIC sẽchủ động điều chuyển các tên miền này sang một NĐK khác theo quyết định của VNNIC để hoàn tất, chính thức đóng tài khoản NĐK của FTI.