BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TT&TT Lâm Đồng về phối hợp truyền thông và tăng cường quản lý phát triển tài nguyên Internet

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, ngày 30/05/2016, tại Hội trường Sở TT&TT Lâm Đồng đã diễn ra Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet” giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở TT&TT Lâm Đồng.

Toàn cảnh Lễ ký kết

Trên cơ sở “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet”, VNNIC và Sở TT&TT Lâm Đồng sẽ phối hợp tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên Internet, đặc biệt tăng cường nhận thức về việc đăng ký và sử dụng tên miền ".vn"; những lưu ý về sử dụng tên miền cho hoạt động của trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đồng thời thúc đẩy nhận thức về việc triển khai thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6; phối hợp thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại địa phương.

Ngay sau lễ ký kết thỏa thuận, hai bên đã phối hợp tổ chức chương trình phổ biến văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về tài nguyên Internet tại Việt Nam trong ngày 30/5/2016. Tham dự khóa đào tạo có các học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.