BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng TMQT

Từ ngày 18 đến ngày 29/12/2017, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng tên miền quốc tế  (TMQT) đối với 07 Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện tại cả nước có 43 Doanh nghiệp được công nhận là Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (Nhà đăng ký TMQT) đã báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế (danh sách tại Website thongbaotenmien.vn), tập trung chủ yếu ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế mà không đăng ký hoạt động, không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Kết quả thanh kiểm tra của Thanh tra Sở TTTT TP Hà Nội cho thấy, 07 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì TMQT đều không nắm được quy định về cung cấp dịch vụ TMQT theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT. Các vi phạm phổ biến trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT như:

- Cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế khi chưa đủ điều kiện, không đăng ký hoạt động hoặc không báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về điều kiện nhà đăng ký tên miền quốc tế và Điều 21 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT;

- Cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền cho tổ chức, cá nhân nhưng không bảo đảm lưu giữ thông tin đầy đủ, thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác theo quy định về nghĩa vụ của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại  Khoản 3 Điều 15 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

- Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam không báo cáo việc cập nhật danh sách tên miền quốc tế mà mình đang quản lý với Bộ Thông tin và Truyền thông qua môi trường mạng theo đúng quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet theo Khoản 2 Điều 21 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT.

Qua đợt thanh tra, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Tương lai Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam với số tiền là 20 triệu đồng do đã có các hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng tên miền quốc tế. Bên cạnh đó, thực hiện nhắc nhở các doanh nghiệp về việc chấp hành, thực hiện đúng các quy định quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT  sẽ tăng cường quản lý các hoạt động cung cấp dịch vụ, đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế đảm bảo các tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như các chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc tế phải tuân thủ các quy định pháp luật tương tự như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền “.VN”. Hiện nay Bộ TT&TT đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Theo đó, một số hành vi vi phạm như sử dụng thông tin đăng ký sử dụng tên miền không chính xác, không trung thực hoặc mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng ký tên miền hoặc trang thông tin điện tử có các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức … bên cạnh hình thức phạt tiền sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi tên miền.

Với vai trò là cơ quan quản lý thông tin và truyền thông tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND TP Hà Nội cùng ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp với VNNIC và Bộ Thông tin và Truyền thông để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên Internet. Trên cơ sở đó, các bên sẽ thực hiện thường xuyên hơn công tác thanh, kiểm tra, cũng như tuyên truyền về hoạt động đăng ký, cung cấp dịch vụ và sử dụng tên miền quốc tế với quy mô lớn và toàn diện hơn cũng như tăng cường các hoạt động thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet.