BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức chương trình đào tạo IPv6 chuyên sâu cho SPT (01/2018)

Từ ngày 8/1 – 11/1/2018, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức chương trình đào tạo IPv6 chuyên sâu cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho SPT trong công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của SPT.

Nội trung đào tạo tập trung vào hiện trạng triển khai IPv6 của Việt Nam cũng như toàn cầu; cập nhật công nghệ, kỹ thuật triển khai IPv6; hướng dẫn chi tiết về triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ. Tại khóa học, học viên cũng được tạo điều kiện để trao đổi, thảo luận về các vướng mắc trong công tác triển khai IPv6 của doanh nghiệp.

Trong năm 2017, tỉ lệ ứng dụng IPv6 của Việt Nam tăng trưởng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối năm 2017, tỉ lệ ứng dụng IPv6 tại Việt Nam đạt khoảng 10% đứng thứ 3 khu vực ASEAN, thứ 5 khu vực châu Á (nguồn APNIC) với 4.000.000 người dùng (nguồn Cisco Lab). Để bám sát Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, hiện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo, nhận cao nhận thức để thúc đẩy triển khai IPv6. Hi vọng rằng trong năm 2018, SPT sẽ chuyển đổi IPv6 thành công cho mạng lưới, dịch vụ của mình nói riêng và có đóng góp tốt cho công tác triển khai IPv6 của Việt Nam nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo: