BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC thông báo nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018, VNNIC sẽ nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất, tạm dừng việc tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hành chính. Mọi hoạt động hành chính sẽ trở lại bình thường bắt đầu từ 08h00 ngày 21/02/2018. 

Trân trọng.