BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tiếp tục đạt chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013

Trải qua 3 kỳ đánh giá liên tục, năm 2021, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tiếp tục được Tổ chức DAS Vương quốc Anh đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin đạt chuẩn ISO/IEC 27001:2013. Điều đó khẳng định nỗ lực đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống hạ tầng quan trọng của mạng Internet Việt Nam do VNNIC quản lý (Hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia; Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX) góp phần vào hoạt động an toàn của mạng Internet Việt Nam.

ISO/IEC 27001:2013 là tiêu chuẩn hàng đầu được quốc tế công nhận trong hệ thống quản lý chất lượng an toàn thông tin. Tiêu chuẩn này do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Điện kỹ thuật Quốc tế (IEC) hợp tác xây dựng trên toàn cầu. Đây là phương pháp quản lý, kiểm soát rủi ro về an toàn thông tin một cách chặt chẽ, có hệ thống và mang lại nhiều lợi ích cho chính tổ chức áp dụng và các bên liên quan.

Nhận thức được tầm quan trọng của  việc đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng quan trọng của mạng Internet Việt Nam mà VNNIC đang quản lý, ngay từ rất sớm, VNNIC đã xây dựng và vận hành hệ thống ISMS theo chuẩn  ISO/IEC 27001:2013 và chính thức được công nhận từ năm 2015. 

Năm 2021, VNNIC tiếp tục được Tổ chức DAS đánh giá đạt Chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 có hiệu lực đến năm 2024. Phạm vi chứng nhận là “An toàn bảo mật thông tin trong hoạt động quản lý vận hành hạ tầng trung tâm dữ liệu (IDC), hệ thống DNS quốc gia .VN và hệ thống trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX”. Việc áp dụng ISO 27001 tại VNNIC đã được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Trong suốt 21 năm liên tục, các hệ thông không xảy ra bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào gây gián đoạn dịch vụ, SLA đạt 99,99% góp phần đảm bảo hoạt động an toàn của mạng Internet Việt Nam.

VNNIC đang bước vào giai đoạn phát triển mới VNNIC 2.0. Tài nguyên Internet, DNS, VNIX quốc gia trở thành tài nguyên số, hạ tầng số, nền tảng số kết nối, phát triển hệ sinh thái số Việt Nam. Hơn bao giờ hết, việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống kỹ thuật Internet quan trọng quốc gia chính là yếu tố then chốt cần phải được ưu tiên hàng đầu,góp phần giúp hoạt động Internet Việt Nam ổn định, an toàn, phát triển bền vững.