BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC và Sở TT&TT Long An ký thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường hợp tác và thúc đẩy tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày 27/04/2018, tại Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Long An đã diễn ra Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường hợp tác và thúc đẩy tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Long An” giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An (Sở TT&TT tỉnh Long An).

Theo nhiệm vụ được Bộ TTTT giao, VNNIC đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả với các Sở TTTT địa phương trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên Internet cũng như thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy phát Internet tại địa phương.           

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên Internet, thúc đẩy phát triển Internet cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh việc đăng ký và sử dụng tài nguyên tên miền, địa chỉ Internet của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An, VNNIC và Sở TTTT tỉnh Long An đã thống nhất ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường hợp tác và thúc đẩy tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Long An”. Theo đó, trong thời gian tới, VNNIC và Sở TT&TT tỉnh Long An sẽ phối hợp tích cực triển khai các hoạt động trọng tâm như: Tuyên truyền phổ biến văn bản quy pham pháp luật về tài nguyên Internet; Tăng cường công tác quản lý tài nguyên Internet và công tác thanh tra, kiểm tra việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia, quốc tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp giải quyết tranh chấp tên miền và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của pháp luật; Thúc đẩy nhận thức về việc triển khai thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6.