BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

03/2008/CT-BTTTT

Số hiệu: 
03/2008/CT-BTTTT
Trích yếu nội dung: 
Thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6
Ngày ban hành: 
06/05/2008
Hình thức văn bản: 
Chỉ thị
Cơ quan ban hành: 
Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt: 
Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông