BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

09/2001/CT-TCBĐ

Số hiệu: 
09/2001/CT-TCBĐ
Trích yếu nội dung: 
Triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành: 
30/11/2001
Hình thức văn bản: 
Chỉ thị
Cơ quan ban hành: 
Tổng cục Bưu điện
Người ký duyệt: 
Mai Liêm Trực - Tổng cục trưởng tổng cục bưu điện