BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

17/2001/QĐ-TTG

Số hiệu: 
17/2001/QĐ-TTG
Trích yếu nội dung: 
Chuyển giao chức nǎng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam
Ngày ban hành: 
13/2/2001
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Người ký duyệt: 
Phạm Gia Khiêm - Phó Thủ Tướng
Download: