BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

18/QĐ-VNNIC

Số hiệu: 
18/QĐ-VNNIC
Trích yếu nội dung: 
Quy định thời điểm cho phép đăng ký lại các tên miền ".vn" không còn nhu cầu sử dụng đề nghị trả lại, tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng tiếp phí duy trì
Ngày ban hành: 
10/01/2011
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Cơ quan ban hành: 
Trung tâm Internet Việt Nam
Người ký duyệt: 
Trần Minh Tân - Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam