BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

208/2016/TT-BTC

Số hiệu: 
208/2016/TT-BTC
Trích yếu nội dung: 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam
Ngày ban hành: 
10/11/2016
Hình thức văn bản: 
Thông tư
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Người ký duyệt: 
Vũ Thị Mai