BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

264/QĐ-VNNIC

Số hiệu: 
264/QĐ-VNNIC
Trích yếu nội dung: 
Quy định hướng dẫn việc đăng ký và quản lý sử dụng địa chỉ IP/số hiệu mạng tại Việt Nam
Ngày ban hành: 
05/09/2013
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Cơ quan ban hành: 
Trung tâm Internet Việt Nam