BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

372/QĐ-TCBĐ

Số hiệu: 
372/QĐ-TCBĐ
Trích yếu nội dung: 
Quyết định thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC)
Ngày ban hành: 
28/04/2000
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Cơ quan ban hành: 
Tổng cục Bưu điện (DGPT)
Người ký duyệt: 
Mai Liêm Trực - Tổng cục trưởng tổng cục bưu điện