BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

4544/BTC-CST

Số hiệu: 
4544/BTC-CST
Trích yếu nội dung: 
Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý
Ngày ban hành: 
03/04/2007
Hình thức văn bản: 
Công văn
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Người ký duyệt: 
Trương Chí Trung - Thứ trưởng Bộ Tài chính