BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

5035-CV/VPTW

Số hiệu: 
5035-CV/VPTW
Trích yếu nội dung: 
Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW
Ngày ban hành: 
17/10/2000
Hình thức văn bản: 
Văn bản
Cơ quan ban hành: 
Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam
Người ký duyệt: 
Trần Đình Hoan - Chánh văn phòng