BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

58-CT/TW

Số hiệu: 
58-CT/TW
Trích yếu nội dung: 
Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Ngày ban hành: 
17/10/2000
Hình thức văn bản: 
Chỉ thị
Cơ quan ban hành: 
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam
Người ký duyệt: 
Phạm Thế Duyệt